1. Algemene visie van de club betreffende selectiegroepen

 

Selectiegroepen zijn er om getalenteerde jongeren de kans te geven hun turntalent te ontplooien. Geselecteerde gymnasten en hun trainers dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

 • Als trainer dien je kwaliteit na te streven.

Hoe kan je als trainer kwaliteit nastreven?

 1. Door het volgen van een specifiek oefenprogramma voorgeschreven door de gymfed.
 2. Door zelf jurycursus te volgen om te weten hoe de oefeningen correct moeten geturnd worden en op welke manier de oefeningen beoordeeld worden.
 3. Door als trainer zelf een opleiding te volgen specifiek aan de discipline (trainer B/specifieke bijscholingen…).
 4. Door de gymnasten op te leiden voor deelname aan wedstrijden.
 5. Door de gymnasten te begeleiden bij wedstrijden.

Aan deze eisen dient elke hoofdtrainer te voldoen.

De trainer draagt er zorg voor dat er steeds in gezonde en veilige omstandigheden kan geturnd worden
De trainer zorgt er voor dat de trainingen aangepast zijn aan de leeftijd van de gymnasten, hun individuele ritme en hun mogelijkheden.
Hij/zij heeft tevens aandacht voor plezier in de turnsport, de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden.
Trainers die zich engageren om een selectiegroep te trainen doen dit voor meerdere jaren zodat de opleiding van de gymnasten niet onderbroken wordt.

 • Van gymnasten en ouders in een selectiegroep wordt veel inzet verwacht. De gymnast dient blijk te geven van doorzettingsvermogen en de bereidheid om zelfstandig (en eventueel thuis) te trainen.

Gymnasten die deel uit maken van een selectiegroep:

 • moeten deelnemen aan wedstrijden in deze discipline (als hun opleidingsperiode afgerond is en hun leeftijd het toelaat). Deze voorwaarde is nodig om selectietesten te verantwoorden en het niveau van de groep te garanderen.
 • dienen zich te houden aan het algemeen intern reglement van de club als ook aan het specifiek reglement voor hun discipline.
 • doen dit voor meerdere jaren zodat het niveau van de wedstrijdgroep een positieve evolutie kan kennen.

 

 

 1. Visie op de selectiegroepen uit financieel oogpunt

Door de vele trainingsuren en de intensieve begeleiding is de competitieopleiding verhoudingsgewijs een stuk duurder dan het recreatieve aanbod voor de basisgroepen. Alle kosten doorrekenen in het lidgeld zou het onbetaalbaar maken voor heel wat getalenteerde gymnasten. Om financieel leefbaar te blijven worden een aantal richtlijnen gehanteerd.

 • Een tarief van 50 € per trainingsuur. Daarvan worden o.a. een deel van de trainersvergoedingen, de huur van de zaal, het gymfed-lidmaatschap en wedstrijdonkosten betaald.
 • We hanteren de budgetregel dat de totaliteit aan ‘competitiegroepen’ voor 60 % zelfbedruipend moet zijn. Dat betekent dat 40% bijgepast wordt uit algemene clubmiddelen
 • Voor bedragen vanaf 200 € wordt een gespreide betaling toegelaten.
 • Van leden uit de competitiegroepen verwachten we extra inspanningen bij verkoop van kaarten voor het eetfestijn alsook bij onze koekenverkoop. Hieruit moeten we immers het ‘extra’ budget halen.
 • Van elke competitiegroep verwachten we dat zij zelf ook één extra winstgevende activiteit organiseren om zo bij te dragen aan de rendabiliteit van de groep.
 1. Specifieke selectiegroepen

Vanuit zijn basis is de club gericht op toestelturnen. Ook op competitievlak blijft dit de hoofdactiviteit van de club.

Bij andere selectiegroepen kunnen wij momenteel niet zoveel uren aanbieden, enerzijds vanuit financieel oogpunt, anderzijds door een beperking in zaalbeschikbaardheid. Wij zijn wel bereid om gymnasten die een hoger niveau aankunnen en willen volgen te helpen in hun zoektocht naar een geschikte club.
Bij het verdelen van de trainingsuren over de verschillende selectiegroepen worden de richtlijnen van gymfed als maatstaf gebruikt, rekening houdend met de mogelijkheden binnen de club.
Het inrichten van de verschillende disciplines is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerde trainers.

 • Toestelturnen (TTm): afhankelijk van het niveau en de leeftijd van de gymnast bepalen de trainers het wedstrijdniveau. Gymnasten kunnen er steeds zelf voor kiezen om op een lager niveau wedstrijd te doen.

Toestelturnen is altijd een hoofdgroep.

 • pré-competitie: 4 u per week
 • C-niveau: 8 u per week
 • I-niveau: 8 u per week
 • Recrea: 4 u per week
 • Recre@toestelturnen: 4 u per week
 • Tumbling: 2 à 4 u per week ( onder voorbehoud trainer)
 • I-C niveau: 4 u per week
 • Recrea-competitie: 4 u per week
 • Acro: kan als hoofdgroep (minimum mat niveau gymstars 5) of als bijgroep
 • I-C  niveau: 5u per week
 • Recrea: 4u per week

 

 

 1. Combinaties van disciplines

 

 • Combinatie van recre@gymnastiek met competitie gymnastiek (A,B,C, I-niveau) in verschillende disciplines is niet toegestaan door de gymfed
 • De club kiest betreffende dit onderwerp voor volgende visie: Verbreding of verdieping
  • Verbreding: een gymnast kan vele disciplines combineren, zij het elk aan een beperkt aantal uren en allemaal op recre@niveau (bv. Combinatie recre@TT, recre@tumbling, recre@acro)
  • Verdieping: Indien een gymnast zich wil specialiseren in een bepaalde discipline en dus een hoger niveau wil bereiken voor deze discipline zal het nodig zijn dat hij of zij keuzes maakt.

Deelname aan selecties: gymnasten kunnen aan alle selectietesten deelnemen. Echter eens de selecties bekend zijn zullen zij op basis van hun behaalde resultaten keuzes moeten maken volgens bovenstaand systeem.

 1. Richtlijnen voor competitiegroepen
 • Voor de recrea-competitiegroepen worden geen vakantietrainingen ingericht tenzij er onmiddellijk na de vakantieperiode een wedstrijd gepland is.
 • Externe trainingen kunnen enkel in vervanging van een gewone training en dienen aangevraagd te worden bij het bestuur door de lesgever.
 • Gezien de zware meerkost van zaalhuur en verplaatsingskosten bij externe trainingen wordt er gevraagd om zo weinig mogelijk externe trainingen in te richten. Dit kan slechts éénmaal als rechtstreekse voorbereiding op een wedstrijd. Extra trainingen worden enkel ingericht voor die groepen waarbij het onmogelijk is om de wedstrijdoefeningen te turnen op de clubaccomodatie.
 • Voor de verhouding trainers - Gymnasten TTm nemen wij als richtlijn 1 trainer per 8 gymnasten. Bij meer dan 8 gymnasten kan een helpende hand of hulptrainer ingeschakeld worden. Een tweede hoofdtrainer is mogelijk vanaf 14 gymnasten en op voorwaarde dat de groep uit verschillende wedstrijdniveaus bestaat.